První rozúčtovací topných nákladů IRTN rozúčtování elektronická poptávka měřiče tepla a vody a rozúčtování měřiče tepla na radiátory První rozúčtovací topných nákladů IRTN
    Homepage
    Odečet rádiový
    Měřiče tepla
    Rozúčtování
    Vodoměry
    Kontakty
   

napsali o I.RTN


Průkaz energetické náročnosti budovy - energetický štítek

PENBníže uvádíme několik nejdůležitějších informací o průkazu energetické náročnosti budovy ( často se používé i termín energetický štítek ), jehož vyhotovení si můžete u nás objednat

 • Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
  zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
  1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
  2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
  3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019, • Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
  zajistit zpracování průkazu
  1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  2. při pronájmu budovy,
  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

  Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.
  Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro byt.

DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

ROZÚČTOVÁNÍ MĚŘENÍ TEPLA na radiátorech ÚPRAVA topné křivky, ODBĚROVÉ diagramy tepla TERMOVIZE VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav stoupačková REGULACE VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav, projekty IRTN - první rozúčtovací elektronická poptávka IRTN
PENB I.RTN


zpět na úvod
© I. RTN s.r.o.