První rozúčtovací topných nákladů IRTN rozúčtování elektronická poptávka měřiče tepla a vody a rozúčtování měřiče tepla na radiátory První rozúčtovací topných nákladů IRTN
   
   
    Objednávka
    Poptávka
    GDPR
   
    Homepage
    Odečet rádiový
    Měřiče tepla
    Rozúčtování
    Vodoměry
    Kontakty
   

napsali o I.RTN

napsali o I.RTN

Nabídka odborných služeb

Co můžeme nabídnout

 • změna topné křivky po zateplení

 • posouzení a návrh odběrového diagramu od dodavatele tepla

 • posouzení výhodnosti solárních panelů

 • posouzení výhodnosti tepelného čerpadla

 • dodávka a montáž objektového měření tepla a studené a teplé vody

 • dodávka a montáž objektové a stoupačkové regulace otopných systémů

 • dodávka a montáž měřící a regulační techniky do bytů, objektů, kotelen a výměníkových stanic

 • rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic

 • výměna a servis ležatých a svislých rozvodů vody

 • výměna a servis ležatých a svislých rozvodů tepla

 • doplnění regulace teploty topné vody (pokud nelze změnit topnou křivku)

 • pasportizace (rozměry místností, polohy místností, započitatelná podl. plocha, pasportizace otopných těles, pasportizace měřičů)


DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

ROZÚČTOVÁNÍ MĚŘENÍ TEPLA na radiátorech MĚŘENÍ TEPLA - měřiče tepla ODEČET on-line VODOMĚRY VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav stoupačková REGULACE NÁVOD pro odečty IRTN - první rozúčtovací elektronická poptávka IRTNzpět na úvod
© I. RTN s.r.o.