První rozúčtovací topných nákladů IRTN rozúčtování elektronická poptávka měřiče tepla a vody a rozúčtování měřiče tepla na radiátory První rozúčtovací topných nákladů IRTN
   
   
    Objednávka
    Poptávka
    GDPR
   
    Homepage
    Odečet rádiový
    Měření tepla
    Rozúčtování
    Vodoměry
    Kontakty
    Odečet fyzický
    Termostat.ventily
   

napsali o I.RTN

napsali o I.RTN

Odečet rádiový

Odečet rádiový

Odečet M-Bus

Odečet on-line
IRTN odečet řádiový 5

Rádio - odečet pomocí rádiového přenosu dat o frekvenci 868 MHz nebo 433 MHz. Frekvence 868 MHz je podstatně méně ovlivnitelná než 433 MHz. Při volbě rádiového systému je třeba zvolit mezi otevřeným a uzavřeným systémem
Více o uzavřeném a otevřeném systému

M-Bus - odečet pomocí propojení po kabelech po sběrnici M-Bus. Protože komunikace nepotřebuje baterie, podává informace v daleko kratších intervalech než rádio

WalkBy rádio = pochozí rádiový systém

WalkBy
Principem je vyčítání
měřidel pomocí rádiového přenosu
pochozím způsobem uvnitř objektu,
ale mimo byt.
Odtud jsou data stahována do přijímače
a následně předávána do PC,
kde jsou dále zpracovávána pro rozúčtování.


Systém rádiového přenosu dat využívá většinou protokolu Wireless MBUS.
Protokol Wireless MBUS má několik poskupin (S,T,C), proto
rádiové systémy různých výrobců spolu většinou nekomunikují.

Dalším důvodem, proč rádiové systémy spolu nekomunikují bývá zakódování dat, které primárně mělo sloužit k tomu, aby se k datům nedostal nikdo nepovolaný. Dnes je to některými firmami zneužíváno k tomu, aby nikdo nemohl vypovědět jejich služby po dobu životnosti systému, protože niko jiný nezná kódy. Chcete-li se vyvarovat těchto problémů je potřeba zvolit OTEVŘENÝ SYSTÉM.
Více o uzavřeném a otevřeném systému


Naše firma I.RTN umí vyčítat řadu rádiových systémů a to i těch, které nedodáváme.
Zvažujete-li odchod od stávajícího poskytovatele rozúčtování a máte-li rádiový systém, obraťte se s důvěrou na nás a my Vám rádi sdělíme, zda váš systém umíme vyčíst.IRTN Siemens Qundis WHE 552


I-RTN - měřiče na radiátorech - WalkBy
IRTN Siemens WalkBy

vodoměry - WalkBy
IRTN Siemens WalkBy

měřiče tepla - WalkBy

Výhody rádiového systému WalkBy
 • odpadá vstup do bytu při odečtech
 • odpadá jakékoliv obtěžování uživatele bytu termínem odečtu
 • eliminují se chyby odečitatelů
 • pokud dojde k rozhodnutí o přechodu na ON-LINE, lze většinou přístroje buď přímo použít nebo přeprogramovat (pochopitelně za předpokladu, že to systém principielně umožňuje)


Systém uzlový (sběrnicový)

Síť uzlů
Srdcem rádiového přenosu
jsou komunikační uzly (sběrnice), do kterých jsou
zasílána data z měřičů.
Bývají umístěny mimo byt, většinou na chodbě
Uzly spolu vzájemně komunikují a vytvářejí síť
Odtud jsou data předávána do PC,
nebo efektivněji přímo přenášena (ON-LINE) na www stránky,
kde jsou ihned k dispozici vlastníkům bytů,
a následně jsou dále zpracovávána pro rozúčtování.
Komunikační uzel
 • komunikační uzel napřímo přijímá rádiové vysílání z těchto zařízení:
IRTN Siemens uzlový systém

I-RTN - rádio


vodoměry - rádio


měřiče tepla - rádio

 • komunikační uzel současně může přijímat pomocí pulsního adaptéru data z:
  • plynoměru - provedení s impulsním výstupem
  • elektroměru - provedení s impulsním výstupem
 • předávání dat do PC lokálně (RS 232) nebo dálkově (GSM nebo ethernet)
 • vysílače vysílají informace několikrát denně
 • baterie v uzlech se většinou standardně dodávají a vyměňují
Siemens/Qundis rádio uzlový Siemeca

katalogový list systému Siemeca

Výhody uzlového rádiového systému
 • uzlový systém je nejvhodnější základ pro odečty ON-LINE
 • v případě poškození měřiče, data jsou většinou v uzlu archivována
 • všechny výhody které mají elektronické měřiče
 • odpadá vstup do bytu při odečtech
 • odpadá jakékoliv obtěžování uživatele bytu termínem odečtu
 • eliminují se chyby odečitatelů
 • data přímo vstupují do rozúčtovacího SW
 • v případě napojení přes GSM nebo ethernet (ODEČET ON-LINE) získávání dat každodenně
 • tento systém v poslední době velmi získal na významu v souvislosti s novou směrnicí EU, která preferuje zobrazování informací na portálech

 technické zajištění požadavků směrnice 2018/2002 EU - odečty on-line
technické zajištění požadavků směrnice 2018/2002 EU - odečty on-line


Systém M-Bus

System M-Bus Itron
Přenos informací probíhá po kabelech
Data jsou následně sbírána pomocí sběrnice.
Odtud jsou data předávána do PC,
nebo efektivněji přímo přenášena (ON-LINE) na www stránky,
kde jsou ihned k dispozici vlastníkům bytů,
a následně jsou dále zpracovávána pro rozúčtování.
Z principu kabelového rozvodu nemohou být do M-Bus sítě.
zapojeny měřiče na radiátorech = rozdělovače topných nákladů.

POZOR: Nezaměňovat se systémem Wireless M-Bus
(na tomto protokolu pracuje většina měřičů rádio)
 • M-Busová síť současně může přijímat pomocí pulsního adaptéru data z:
  • plynoměru - provedení s impulsním výstupem
  • elektroměru - provedení s impulsním výstupem
 • Předávání dat do PC lokálně (RS 232) nebo dálkově (GSM nebo ethernet)


Výhody M-Bus systému
 • otevřený systém - zákazník není závislý na jednom dodavateli
 • velmi rychlý přenos = vyčítání dat
 • možnost získávání dat ve velmi krátkých intervalech
 • odpadá vstup do bytu při odečtech
 • odpadá jakékoliv obtěžování uživatele bytu termínem odečtu
 • eliminují se chyby odečitatelů
 • data přímo vstupují do rozúčtovacího SW
 • v případě napojení přes GSM nebo ethernet (ODEČET ON-LINE) možnost získávání dat každodenněMOŽNOST ODESLÁNÍ POPTÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY

IRTN - první rozúčtovací elektronická poptávka IRTN elektronická poptávka IRTN
poptávka a objednávka I.RTN
DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

ROZÚČTOVÁNÍ MĚŘENÍ TEPLA na radiátorech MĚŘENÍ TEPLA - měřiče tepla IRTN-servis VODOMĚRY VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav IRTN a rozúčtování otázky a odpovědi NÁVOD pro odečty
Klikni, kam dál


zpět na úvod
© I. RTN s.r.o.