První rozúčtovací topných nákladů IRTN rozúčtování elektronická poptávka měřiče tepla a vody a rozúčtování měřiče tepla na radiátory První rozúčtovací topných nákladů IRTN
   
   
    Objednávka
    Poptávka
    GDPR
   
    Homepage
    Odečet rádiový
    Měření tepla
    Rozúčtování
    Vodoměry
    Kontakty
    Odečet fyzický
    Termostat.ventily
   

napsali o I.RTN

napsali o I.RTN

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi


22/11/2019 - Dostali jsme leták od renomované mezinárodní firmy, kde píšou, že dle směrnice EED musí být dálkový odečet i pro měřidla spotřeby vody. Vy ale uvádíte, že vodoměry dálkové být nemusí. Kde je pravda?

Stačí si řádně nastudovat směrnici 2018/2002 EU, kde nic o povinných vodoměrech umožňujících dálkový odečet není uvedeno. Ale pozor, tato směrnice ještě do dnešního dne není transponována do české legislativy a nikdo nevíme, co tam naši legislativci přidají.
leták směrnice 2018/2002 EU

Můžete mi říci v čem se liší stará a nová vyhláška na rozúčtování?

Přesně tohle je popsáno ve článku internetového časopisu OKOLO BYTU pro Bytová družstva a SVJ, takže se vyplatí se podívat na níže uvedený odkaz.
více se dozvíte zde

Na schůzi někdo povídal, že bychom měli každoročně projednávat výsledky rozúčtování, mně se to zdá nesmyslné, k čemu by to bylo?

Tak úplně nasmyslné to není, pokud si uvědomíme, že na rozúčtování máme vlastně každoročně uvedenu bilanci spotřeby tepla objektu včetně jeho ceny. A jak víme, teplo je nejdražší položkou v nákladech na bydlení. Takže byste opravdu projednávali velice důležitou věc.
více se dozvíte zde

Ve zprávách proběhlo, že kvůli nové vyhlášce na rozúčtování už na teple vůbec nic neušetříme. Proč jsme si tedy museli instalovat měřiče?

My o tomto pořadu víme, protože se na nás po odvysílání sesypala lavina podobných dotazů, jako je ten Váš.Odpověď je velmi jednoduchá, to že něco říkali v televizi, pořád neznamená, že to musí být pravda. Autor pořadu zřejmě vycházel z nově stanovené hranice mínus 20% od průměru. My po celou existenci předchozí vyhlášky, kde hranice byla mínus 40%, jsme po dohodě se zákazníky používali hranici mínus 25% a rozdíly mezi byty byly v řádech tisíců korun. Důvod, proč jsme takto postupovali a proč došlo v tomto bodě i ke změně vyhlášky je ten, že abyste se dostali na hranici mínus 40%, potom byste museli mít v bytě opravdu řádnou zimu a mohli byste být i nařčeni, že nedodržujete technologickou teplotu objektu, nehledě na další legislativní konsekvence. Ovšem v praxi k tomu v bytovém domě nedochází, protože teplo prostupuje zdmi a i když máte radiátory vypnuté, tak je byt vytopen teplem ze sousedních bytů. Takže nová vyhláška vlastně odstranila fyzikální nesmysl, který byl v předchozí vyhlášce uveden a jak již bylo řečeno, v žádném případě to nesníží význam měření a rozúčtování.
text nové vyhlášky naleznete zde
Dá se vůbec rozúčtováním tepla ušetřit? Na shromáždění vlastníků říkali, že celé měření a rozúčtování tepla je na nic.

Pokud tohle stanovisko proběhlo na vašem shromáždění vlastníků, patrně ještě nemáte indikátory nebo měřiče tepla nainstalovány. Uvidíte sami po instalaci a rozúčtování cca za 2 roky. Z praxe víme, že úspora bývá 10 - 30% roční spotřeby tepla, což není malý náklad, vezmete-li v potaz, že za teplo platíte (podle velikosti objektu) většinou statisícové částky, a ty platíte každoročně. Důvodem je změna chování vlastníků nebo uživatelů bytů ve vztahu k hospodaření s teplem. Praktickým důkazem, jaký vliv na úsporu je Energetická Liga. Za poslední ročníky se mezi prvních 30 objektů nedostal ani jednou objekt bez měření.

Chceme uspořádat výběrové řízení na rádiové měření tepla na radiátorech a rádiové vodoměry. Sousední SVJ nám radí, že máme požadovat otevřený systém. Jaká je výhoda otevřeného systému?


Rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným systémem není v technických parametrech, ale o svobodě rozhodování a závislosti na jediné rozúčtovací firmě. Uzavřený rádiový systém je systém, který může rádiově vyčítat pouze firma, která ho dodala a nainstalovala. Jedná se buď o velké mezinárodní rozúčtovací firmy, nebo i české firmy, které používají přístroje s elektronickou plombou, tzn., že přístroj zakódují a žádná jiná firma ho nemůže dálkově odečíst. Použití uzavřeného systému, znamená, že zákazník nemůže po dobu 10 let změnit rozúčtovatele, i kdyby s ním byl sebevíce nespokojen.
Ale když budu s firmou provozující uzavřený systém spokojen, tak nevidím žádný problém.


Pokud máte s dodavatelem uzavřeného rádiového systému uzavřenou smlouvu na 10 let se stanovenou cenou za rozúčtování, pak je vše v pořádku. Pokud ovšem máte smlouvu na dobu neurčitou, vystavujete se riziku, že Vám poskytovatel rozúčtování zvýší cenu, protože si je vědom Vaší technické závislosti a nemusí se obávat Vašeho odchodu ke konkurenci.
Slyšel jsem, že rádiové vodoměry nejsou antimagnetické?


S antimagnetičností rádiových vodoměrů se to má trochu jinak. Dnes se všechny vodoměry dělají více či méně antimagnetické. Ale pravdou je, že ty nejlacinější rádiové vodoměry nemají antimagneticky zabezpečen přenos informací z vodoměru, do rádiového modulu a proto se může stát, že tyto vodoměry budou hlásit po rádiu jiné hodnoty, než budou uvedeny na počítadle vodoměru. Je to poměrně nebezpečná a zásadní věc, protože pokud se vodoměry nevyčítají fyzicky (vizuelně) potom se na takový rozdíl může přijít až za pět let. A to jen v případě, že se výměna provádí řádně s fyzickým odečtem
My máme vodoměry od mezinárodní renomované firmy, měli bychom tedy mít kvalitní vodoměry s jiným než magnetickým rádiem.


Tady je opravdu jediným vodítkem cena a nikoliv renomé firmy. Protože takovéto firmy určitě primárně nepřipravují vodoměry pro český trh. Ten je pro takovéto firmy opravdu málo zajímavý. A je třeba mít na paměti, že existují v Evropě země, kde se jejich obyvatelé nesnaží odečet obelstít. My ale patříme k zemím, kdy přelstít, obejít popř. jinak přechytračit cokoliv úředního patří k věci národní hrdosti a cti. A u odečtu vodoměrů je to stejné. Jaksi si neuvědujeme, že přechytračujeme zejména sami sebe.
Objednali jsme u vás vodoměry qn=1,5 m3/hod, ale namontovali jste q3=2,5.


Jsme u dalšího zmatení vyvolaného novými předpisy. Podobné "stížnosti" dostáváme poměrně často. Příčinou je nová norma na vodoměry tzv MID, která má průtoky jinak nadefinovány. Správně jste napsal, že v jednom případě se jedná o průtok qn a v druhém o průtok q3. Takže průtok 1,5 m3 dle staré normy(qn) = 2,5 m3 dle nové (q3). Protože vodoměry, které jsme Vám nainstalovali spadají již pod normu MID, znamená to, že jsou u Vás namontovány ty správné vodoměry.
V nabídce máme u mokroběžných vodoměrů uveden parametr R. Co to znamená?


Je to parametr uváděný již výše zmíněnou normou na vodoměry tzv MID (2004/22/ES).
R= Q3/Q1 přičemž
Q3 = trvalý průtok
Q1 = minimální průtok
Čím větší je hodnota R, tím měří vodoměr přesněji. Mokroběžný vodoměr
Není možné někde obdržet souhrnně všechny povinnosti domů ve vztahu k měření, rozúčtování, energetickému štítku a termostatickým ventilům?


Doporučujeme se podívat na vyňatek z dobře zpracovaného Informačného bulletinu SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR k 31.12.2014.
Při odečtech vaši pracovníci pečlivě zapsali závadu na jednom přístroji, ale je to už 4 měsíce a nikdo nepřišel závadu odstranit.


My jsme připraveni vždy po skončených odečtech začít odstraňovat závady. Jejich seznam sice máme, ale nemůžeme je automaticky začít odstraňovat. To je způsobeno tím, že nemáme u většiny objektů žádnou smlouvu na servis. Proto musíme nejprve závadu nahlásit správci nebo SVJ a čekat na objednávku. Proto ani nemůžeme závadu zavést do našeho systému, kde objednávky servisů evidujeme. Jsou správci a SVJ, kteří obratem zašlou objednávku a seznam námi zaslaných závad v příloze a toto je nejlepší a nejrychlejší řešení. Ale u většiny správců a SVJ to takto nefunguje, a proto než se vše vzájemně zúřaduje, trvá to často i měsíce. Ale my opravdu nemůžeme odstraňovat závadu bez souhlasu správce nebo majitele objektu.
Jako předseda SVJ jsem u vás objednal provést servis v jednom bytě, ale dodneška to není hotovo. Váš zodpovědný pracovník mi řekl, že se nemůžete dovolat majiteli bytu, ale když já jsem mu zavolal, ihned to zvedl a zařídil jsem to. Domnívám se, že z vaší strany šlo o výmluvu.


To, co zde popisujete, je ten lepší případ, kdy vlastníka bytu můžeme kontaktovat přes předsedu SVJ. Důvodem je, že poměrně dost vlastníků nepřijímá hovor, pokud vidí neznámé číslo. Protože majitel bytu měl Vaše číslo, jako předsedy SVJ uloženo, podařilo se na termínu servisu domluvit. Horší je to v případech, kdy se majiteli bytu nemůžeme vůbec dovolat. Skutečně nemůžeme provést servisní zásah, pokud si s majitelem nebo uživatelem bytu nedomluvíme zpřístupnění bytu.
Reklamujeme termostatický ventil, který vaše firma namontovala k nám do bytu. Ventil nefunguje, protože radiátor je studený.


Je otázka, zda radiátor je studený proto, že termostatický ventil nefunguje, nebo naopak funguje správně. To je jedna ze základních funkcí termoventilu, že přivírá topení, pokud teplota místnosti dosáhne žádoucí teploty. Takže vypnutý radiátor může být (a většinou také bývá) znakem funkčnosti termoventilu. Před případnou reklamací doporučujeme přečíst návod k termostatickému ventilu. Návod
Přesto si myslím, že termostatický ventil nefunguje, protože v místnosti máme zimu a chci ho reklamovat.


V tom případě je třeba u reklamace uvést změřenou teplotu místnosti a hodnotu na kterou je ventil nastaven. Doopravdy nelze vyřizovat reklamaci nahlášenou slovy, že radiátor netopí nebo, že v místnosti je zima.
MOŽNOST ODESLÁNÍ POPTÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY

IRTN - první rozúčtovací elektronická poptávka IRTN elektronická poptávka IRTN
poptávka a objednávka I.RTN
DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

ROZÚČTOVÁNÍ MĚŘENÍ TEPLA na radiátorech MĚŘENÍ TEPLA - měřiče tepla IRTN-servis VODOMĚRY VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav IRTN a rozúčtování otázky a odpovědi NÁVOD pro odečty
Klikni, kam dál


zpět na úvod
© I. RTN s.r.o.