První rozúčtovací topných nákladů IRTN rozúčtování elektronická poptávka měřiče tepla a vody a rozúčtování měřiče tepla na radiátory První rozúčtovací topných nákladů IRTN
   
   
    Objednávka
    Poptávka
    GDPR
   
    Homepage
    Odečet rádiový
    Měření tepla
    Rozúčtování
    Vodoměry
    Kontakty
    Odečet fyzický
    Termostat.ventily
   

napsali o I.RTN

napsali o I.RTN

Odečet ON-LINE

Rozúčtování dle směrnice EU 2018/2002
ON-LINE
Ve směrnici EU se uvádí, že měření tepla a teplé vody má být prováděno na měřičích s dálkovým (rádiovým nebo M-Bus) odečtem. Termín zavedení upřesní česká legislativa.
více o dálkových odečtech

Kromě toho je třeba spotřebu popř. vyúčtování předložit vícekrát během jednoho roku, nejlépe na webovém portálu. Více na našem letáku.
leták směrnice EU 2018/2002

ON-LINE zobrazení

 • zobrazuje aktuální naměřené hodnoty
 • minimální frekvence záznamu 1x denně
 • maximální frekvence záznamu je limitována frekvencí načítaných hodnot na měřičích
 • okamžité vyhodnocení v grafech i tabulkách
 • aktuální seznamy měřičů s indikací jejich funkčnosti
 • zobrazení přes internetové rozhraní
 • archív
 • I.RTN/BeiT koncentrátor
 • je možno nakonfigurovat pro sběr dat z mnoha typů měřičů
 • tímto zařízením lze doplnit systém Siemens/Qundis Walk-By, Itron EquaScan Walk-By, Maddalena Walk-By aj.
 • sbírá data až z 2000 přístrojů
 • automaticky přenáší sebraná data pomocí SIM karty do centrály


 • BeiT koncentrátor


  Siemens/Qundis gateway
 • sbírá data z měřičů Siemens/Qundis
 • tímto zařízením lze doplnit systém Siemens/Qundis Walk-By
 • sbírá data až z 1000 přístrojů
 • automaticky přenáší sebraná data pomocí SIM karty do centrály


 • Qundis Q gateway 5.5 direct


  EquaScan FNet
 • sbírá data z měřičů Itron EquaScan WalkBy
 • zatím nejpropracovanější systém s největším výkonem
 • lze připojit až 2000 koncových zařízení
 • bateriový s výdrží 5 let a s výměnnou baterií
 • automaticky přenáší sebraná data pomocí SIM karty do centrály


 • EquaScan FNet Coordinator


  Systém WACO
  (Wireless Automatic Collector)

 • systém WACO je sada prvků pro radiový přenos dat, pracující ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz
 • umožňuje převod dat z měřičů do rádiové sítě
 • umožňuje převod dat z měřičů jiných systémů dálkového měření (M-BUS,jiný rádiový systém) do sítě
 • umožňuje převod sebraných (rádiových, M-BUS aj.) dat do internetové sítě


 • Ethernet GateWay WACO 868 RFE
  pdf

  technický popis

  Ethernet GateWay WACO 868 MM  UZLOVÝ SYSTÉM Siemeca
 • sbírá data z rádiového systému Siemens/Qundis
 • tímto zařízením lze doplnit systém Siemens/Qundis Walk-By
 • pomocí systému WACO připojení na internetové rozhraní


 • Siemens/Qundis uzel WTT16

  MOŽNOST ODESLÁNÍ POPTÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY

  IRTN - první rozúčtovací elektronická poptávka IRTN elektronická poptávka IRTN
  poptávka a objednávka I.RTN

  DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

  ROZÚČTOVÁNÍ MĚŘENÍ TEPLA na radiátorech MĚŘENÍ TEPLA - měřiče tepla IRTN-servis VODOMĚRY VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav IRTN a rozúčtování otázky a odpovědi NÁVOD pro odečty
  Klikni, kam dál


  zpět na úvod
  © I. RTN s.r.o.