První rozúčtovací topných nákladů IRTN rozúčtování elektronická poptávka měřiče tepla a vody a rozúčtování měřiče tepla na radiátory První rozúčtovací topných nákladů IRTN
   
   
    Objednávka
    Poptávka
    GDPR
   
    Homepage
    Odečet rádiový
    Měřiče tepla
    Rozúčtování
    Vodoměry
    Kontakty
   

napsali o I.RTN

napsali o I.RTN

Odečet ON-LINE

Odečet ON-LINE
ON-LINE
Komunikace ON-LINE má mít odezvu minimálně 1x denně a kratší. Pokud jsou informace dodávány po několika dnech, nebo po týdnu, potom to již není komunikace ON-LINE.


Námi dodávané ON-LINE zařízení zajišťuje odezvu zjištěných hodnot 1x denně a v případě M-BUS dálkových odečtů je možno získat hodnoty i v minutových intervalech.


ON-LINE zobrazení

 • zobrazuje aktuální naměřené hodnoty
 • minimální frekvence záznamu 1x denně
 • maximální frekvence záznamu je limitována frekvencí načítaných hodnot na měřičích
 • okamžité vyhodnocení v grafech i tabulkách
 • aktuální seznamy měřičů s indikací jejich funkčnosti
 • zobrazení přes internetové rozhraní
 • archív
 • Systém WACO
  (Wireless Automatic Collector)

 • systém WACO je sada prvků pro radiový přenos dat, pracující ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz
 • umožňuje převod dat z měřičů do rádiové sítě
 • umožňuje převod dat z měřičů jiných systémů dálkového měření (M-BUS,jiný rádiový systém) do sítě
 • umožňuje převod sebraných (rádiových, M-BUS aj.) dat do internetové sítě


 • Ethernet GateWay WACO 868 RFE
  pdf

  technický popis

  Ethernet GateWay WACO 868 MM  UZLOVÝ SYSTÉM Siemeca
 • sbírá data z rádiového systému Siemens/Qundis
 • tímto zařízením lze doplnit systém Siemens/Qundis Walk-By
 • pomocí systému WACO připojení na internetové rozhraní


 • Siemens/Qundis uzel WTT16

  MOŽNOST ODESLÁNÍ POPTÁVKY NEBO OBJEDNÁVKY

  IRTN - první rozúčtovací elektronická poptávka IRTN elektronická poptávka IRTN
  poptávka a objednávka I.RTN

  DALŠÍ PŘÍSTROJE A SLUŽBY KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

  ROZÚČTOVÁNÍ MĚŘENÍ TEPLA na radiátorech MĚŘENÍ TEPLA - měřiče tepla IRTN-servis VODOMĚRY VENTILY termostatické, REGULACE otopných soustav IRTN a rozúčtování otázky a odpovědi NÁVOD pro odečty
  Klikni, kam dál


  zpět na úvod
  © I. RTN s.r.o.